... PODPOŘTE NÁS...

Děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům "Nadačního fondu Veronika" za pochopení a laskavou finanční i jinou pomoc, díky které můžeme pomáhat postiženým dětem a spoluobčanům.

Převážná většina veřejnosti vnímá podporu neziskových organizací jako záležitost veřejných sbírek, dárcovských SMS, firem a podnikatelů. Mnoho zaměstnanců tak neví, že i oni mají možnost snížit si daňový základ a zároveň pomoci některé z neziskových organizací.

Na základě darovací smlouvy můžete podpořit činnost "Nadačního fondu Veronika" libovolnou částkou. Účel svého daru můžete dále specifikovat zadáním variabilního symbolu konkrétního projektu. Prostřednictvím svého daru se můžete také stát partnerem konkrétního projektu.

Příspěvky je možno nadačnímu fondu posílat následujícím způsobem:

Bankovním převodem

ČSOB, a. s., pobočka Blansko, číslo účtu: 228 743 425 / 0300
KB, a. s., pobočka Blansko, číslo účtu: 228 743 425 / 0100
v.s.: "viz projekty" / k.s.: 0558 (dar)

Poštovní poukázkou

Do poštovní poukázky typu A je třeba vyplnit tyto údaje o příjemci:
Nadační fond Veronika, nám. 1. máje 25, 679 02 Ráječko
Název banky: ČSOB, a. s. / Sídlo banky: Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
Číslo účtu: 228 743 425 / 0300, v.s. "viz projekty", k.s. 0379 (dar)


Aktuální projekty

Provoz nadačního fondu: v.s. 28334035
Projekt "Bezbariérový přístup pro Veroniku": v.s. 190101
Projekt "Základní škola speciální Blansko": v.s. 090404


Darovací smlouva

K vystavení potvrzení přijatého daru, uveďte prosím následující údaje:

  • poukázaná částka v Kč
  • datum převodu
  • jméno a adresa osoby, na kterou vystavíme a odešleme potvrzení o daru v případě fyzické osoby.
  • Název firmy, jméno jednatele, IČO (DIČ) a adresu, na kterou vystavíme a odešleme potvrzení o daru v případě právnické osoby.

Fyzické osoby

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
(§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
Vypočítejte si přes daňový kalkulátor ideální hodnotu daru, který Vaši kapsu nezatíží a ještě pomůže dobré věci. K nahlédnutí zde.

Právnické osoby

od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)
Vypočítejte si přes daňový kalkulátor ideální hodnotu daru, který Vaši kapsu nezatíží a ještě pomůže dobré věci. K nahlédnutí zde.

... Podporujeme
Občanské sdružení "Počítáte s námi?"
které funguje při
Základní škole speciální Blansko
Fotogalerie zobrazit více fotografií >>
Nadační fond Veronika - www.nfveronika.cz © 2009 - 2014 / webwesing: Luka