... POSLÁNÍ A CÍLE...

Hlavní cíle "Nadačního fondu Veronika" si klademe ...

a. zřízení a provozování denního centra pro těžce zdravotně postižené občany se zaměřením na rehabilitační a fyzioterapeutické služby a sociální péči.

Tento cíl bude do budoucna určitě ten nejtěžší. Osobně jako jeden z rodičů zdravotně postižené dcery vidím, že v současné době v České Republice chybí instituce typu denního centra pro zdravotně postižené děti, které ukončily základní vzdělání. Více bychom Vám chtěli tento obšírný problém přiblížit na stránce projektu "Denní centrum NIKA".

b. podpora projektů a aktivit právnických i fyzických osob zaměřených na tělesně a mentálně postižené občany.

Budeme podporovat programy ostatních chápajících ať právnických či fyzických osob, které se snaží aktivně pomoci postiženým lidem. Naším vzorem je "Občanské sdružení Počítáte s námi?", které již několik let usiluje o zlepšení vybavení Základní školy speciální v Blansku.

c. mnohostranná pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, mládeži a spoluobčanům.

Chystáme se pomáhat dětem a ostatním zdravotně postiženým s jejich potřebami, a to zejména v oblasti vybavení rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, které jsou pro ně často cenově nedostupné. Plánujeme vyhlašovat projekty na konkrétní pomoc a osobu.

d. podpora rodičů dětí postižených dětskou obrnou a epilepsií.

Tento bod našeho statusu se dá zahrnout do dvou předchozích, ale přesto ho zde uvádíme. Z vlastní zkušenosti víme, jak zákeřné obě nemoci jsou. Budeme se proto snažit preferovat pomoc rodičům takto postižených dětí, neboť velmi oceňujeme úsilí, které musí každodenně vynaložit.

 

... Podporujeme
Občanské sdružení "Počítáte s námi?"
které funguje při
Základní škole speciální Blansko
Fotogalerie zobrazit více fotografií >>
Nadační fond Veronika - www.nfveronika.cz © 2009 - 2014 / webwesing: Luka