... ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ BLANSKO, Žižkova 27 ...

Základní škola speciální v Blansku zabezpečuje povinnou školní docházku žákům s kombinovaným postižením, z nichž dominantní je mentální postižení.

Žáci jsou zde vzděláváni dle Vzdělávacího programu zvláštní školy, Školního vzdělávacího programu „Počítejte s námi“, Vzdělávacího programu pomocné školy a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. Výchova a vzdělávání probíhá v souladu s příslušným vzdělávacím programem s přihlédnutím k individuálním potřebám každého žáka. Součástí školy je nově zrekonstruovaný internát, který má kapacitu 11 lůžek. Pro denně docházející žáky je ve škole zřízena školní družina.

Komplexní péče o žáky je zajištěna systémem ucelené rehabilitace, na jehož vypracování a realizaci se podílí celý tým erudovaných odborníků.

Fyzioterapie

V budově školy je zřízena moderní rehabilitace, která je vybavena hydromasážní vanou, přístrojem pro teploléčbu, magnetoterapii, přístroji BEMER, Therapymaster a dalšími rehabilitačními a polohovacími pomůckami.

Fyzioterapeutická péče je denně zajišťována autorizovaným fyzioterapeutem. Pro každého žáka je vypracován plán péče, na jehož vypracování se podílí tým odborníků – fyzioterapeut, neurolog, ortoped.

Logopedie

Logopedická péče je poskytována všem žákům školy. Je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností a na rozvoj všech složek souvisejících s touto oblastí. U žáků s těžším stupněm postižení je logopedická péče věnována rozvoji preverbálních aktivit s využitím celé řady speciálních metod a přístupů.

Canisterapie

Canisterapeutická péče má ve škole dlouholetou tradici. Probíhá individuální nebo skupinovou formou a vychází z individuálních potřeb každého žáka. Při canisterapii dochází u žáků k rozvoji hrubé a jemné motoriky, uvolnění spasmů, prohřátí končetin, rozvoji vnímání, komunikace, koncentrace, sebevědomí a sociálního cítění.

Canisterapie je zajišťována psy plemene flat coated retriever a anglický setr. Psi mají řádné canisterapeutické zkoušky a jsou pod pravidelnou veterinární kontrolou.

Hipoterapie

Škola spolupracuje se sdružením Piafa ve Vyškově, kam žáci s pedagogy jednou týdně dojíždějí. Pro každého žáka je vypracován individuální plán.

Snoezelen

Jedná se o místnost, která je využívána především pro rozvoj a stimulaci jednotlivých oblastí vnímání. Místnost je izolována od rušivých vlivů okolí a je vybavena vyhřívaným vodním lůžkem, škálou světelných efektů a dalších pomůcek, které poutají pozornost, stimulují vnímání a motivují žáka k aktivitě.

Výtvarný a keramický ateliér

Součástí školy je výtvarný a keramický ateliér, který je využíván především v rámci pracovní a výtvarné výchovy, ale slouží také jako náplň volného času pro žáky s celotýdenním pobytem.

Při práci v keramickém ateliéru je využívána celá řada technik a materiálů. Důraz je kladen na rozvoj jemné motoriky, vnímání, komunikace, spolupráce, tvořivosti. Jedním z hlavních cílů je umožnit žákům zažít pocit úspěchu a tím i přiměřeně rozvíjet jejich sebehodnocení. Práce žáků jsou pravidelně představovány široké veřejnosti.

Dovolujeme si Vás tímto laskavě požádat o finanční pomoc, kterou využijeme k uhrazení nákladů na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do školy. Věříme, že Vaše rozhodnutí podpořit všechny děti ze speciální školy bude kladné.

Děkujeme.

Jak můžete pomoci? ...

Zaslání daru bankovním převodem

na účet Nadačního fondu Veronika (viz. Podpořte nás)
ČSOB, a.s. Blansko, číslo účtu: 228 743 425 / 0300
s uvedením variabilního symbolu projektu: 090404  !! důležité !!

Hotově na pokladnu nadačního fondu (viz. Kontakty)


Následně Vám vystavíme řádnou darovací smlouvu, na jejíž základě je možný odpočet od základu daně, podrobnosti (viz. Podpořte nás).

Veškeré takto přijaté finanční prostředky budou účelově vázány na pomoc pro děti ze Základní školy speciální v Blansku.

 

... Podporujeme
Občanské sdružení "Počítáte s námi?"
které funguje při
Základní škole speciální Blansko
Fotogalerie zobrazit více fotografií >>
Nadační fond Veronika - www.nfveronika.cz © 2009 - 2014 / webwesing: Luka